O Holy Night Instrumental with Lyrics

53.646 Views

Ron Williams

Date of publication
Information O Holy Night Instrumental with Lyrics

Title : O Holy Night Instrumental with Lyrics

Lasting : 2.48

Date of publication :

Views : 53.646

Liked :

Downloaded once : 0

Frames O Holy Night Instrumental with Lyrics

Description O Holy Night Instrumental with Lyrics

O Holy Night Instrumental with Lyrics

O Holy Night Instrumental with Lyrics

Generic placeholder image
Gil Smith
Gil Smith 2 months ago

I used this as the backing (raised by half step) for my own rendition. No advertising attached to my posting. Hope you don't mind (thank you).
youtu.be/zcCi2xWkCpA

ryan fernandez
ryan fernandez 2 months ago

Can I use this track for a cover? This instrumental is perfect for me. It's beautiful

Michael Kitchell
Michael Kitchell 2 months ago

Very good I’m a beginner bassist do you have the bass part

Anitha Joseph
Anitha Joseph 2 months ago

This is so beautiful!! I would love to use your karaoke for my cover!

Jacque Esparza
Jacque Esparza 2 months ago

See All
Lyrics: O Gabing Banal - O Holy…
Optic Sound
HSIM_rogel
Arranged and uploaded by: Rogel

“O Gabing Banal - O Holy night”
“(Tagalog Version)"

O gabing banal
Bitui’y nagliliwanag
Sinilang ang
Sa ati’y nagligtas

Buong daigdig
Tigib ng kasalanan
Siya’y dumating
Kalulwa’y nagalak

Nagdiriwang
Mundo’y muling umasa
Bagong araw
Ngayo’y narito na

Siya’y… sambahin...
Dinggin... ang awit ng langit
Gabing… banal..
Panginoong sumaatin
Gabing… banal..
Panginoong..
sumaatin..

Pagmamahal
At pagkaka-isa
Dulot niya
Ang kapayapaan

Tanikala
At ang pagkaalipin
Sa ngalan Niya
Tunay kang lalaya

Umaawit
Puno ng pagpupuri
Lahat sa ‘tin
Ngalan Niya’y itaas…
Pa…nginoon….
Puri…hin Ka o Kris…to
Sa’Yo… ang lahat

Dakila Ka’t…
Itatanyag…
O… daki…la Ka’t..
Aming….
Itatanyag

Gacha wolf
Gacha wolf 2 months ago

Great vid!