2.14
2.656 Views   Skate For Gold.
2.33
302 Views   Chiayi Wei.
2.15
212 Views   Chiayi Wei.
2.22
29 Views   Pam Rea.
2.14
88 Views   Ernesto Pedroza.
1.48
62 Views   Lisa M..
1.54
75 Views   Sharon Yang.
2.31
3 Views   Gail Perala.
5.20
2.43
68 Views   Sunida Harper.
1.38
34 Views   Susan Massey.
1.50
23 Views   Carolyn Randall.
24.44
5.244 Views   Floyd DuBay.
7.35
7.412 Views   Tatiana Volosozhar \u0026 Maxim Trankov Performances.
2.58
1.105 Views   JK Rhomio.
35.18
5.357 Views   HorrorBuzz.